Terma dan syarat

Sila baca dengan teliti terma dan syarat sebelum melanggan sebarang bentuk perkhidmatan dari laman sesawang https://bisnesla.com.

Sekiranya anda telah mengakses atau melanggan perkhidmatan dari laman sesawang ini bermakna anda telah bersetuju akan mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.

Terma dan syarat ini dikenakan pada semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau melanggan perkhidmatan dari laman sesawang ini.

Dengan mengakses atau melanggan perkhidmatan dari laman sesawang ini bermakna anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam terma dan syarat yang dinyatakan maka anda tidak boleh melanggan perkhidmatan yang disediakan.

KEMASKINI

Terma dan syarat ini mungkin berubah dari semasa ke semasa dan telah dikemaskini pada 21 Februari 2019